Polski English Russian

Staże

 

Cele stażu w Fundacji

 1. Umożliwienie stażyście uzupełnienia wiedzy i umiejętności nabytej podczas studiów.
 2. Pozyskanie przez stażystę praktycznej wiedzy związanej z prowadzeniem badań w organizacjach i konstrukcji narzędzi badawczych.
 3. Ocena wartości narzędzi psychologicznych do badań w organizacjach.
 4. Tworzenie narzędzi psychologicznych do badań.
 5. Prowadzenie badań w organizacjach.
 6. Analiza i tworzenie raportów z badań.
 7. Wiedza z zakresu psychologii organizacji.

Wiedza i umiejętności rozwijane w trakcie stażu

 1. Ocena wartości narzędzi psychologicznych do badań w organizacjach.
 2. Tworzenie narzędzi psychologicznych do badań.
 3. Prowadzenie badań w organizacjach.
 4. Analiza i tworzenie raportów z badań.
 5. Wiedza z zakresu psychologii organizacji.