Polski English Russian

Misja

Misją Fundacji jest podnoszenie jakości zarządzania poprzez dostarczanie skutecznych rozwiązań wspierających funkcjonowanie ludzi i procesów w organizacjach. Nasze projekty prowadzimy we współpracy z najlepszymi międzynarodowymi ekspertami i ośrodkami badawczymi. Mamy gotowość stawiania wyzwań sobie i naszym Partnerom. Cele Fundacji:

  • Prowadzenie badań własnych i  we współpracy z  innymi organizacjami
  • Popularyzowanie wiedzy
  • Działalność wydawnicza
  • Budowanie aliansów merytorycznych z uczelniami  i organizacjami badawczymi i  biznesowymi w Polsce i na świecie.