Polski English Russian

Historia

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem powstała w 2010 roku z przekształcenia Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji, która działała jako niezależna organizacja edukacyjna od marca 1990 roku. Powstała, by wspierać transformację ustrojową w Polsce i krajach Europy Środkowowschodniej, głównie poprzez przygotowanie specjalistów z finansów, prawa, zarządzania i marketingu dla potrzeb rodzącej się gospodarki rynkowej.

Fundacja dzięki pasji i odważnej wizji swoich fundatorów – prof. Henryka Sterniczuka oraz nieżyjących już dr. Krzysztofa Aleksego Lisa i dr. Zbigniewa Piotrowskiego – przygotowała pierwsze programy szkoleniowe dla zupełnie nowych – jak na tamte lata – zawodów i specjalizacji.

Nieocenionej pomocy udzielili wybitni polscy i zagraniczni specjaliści i uczeni, a wśród nich charyzmatyczny, uwielbiany przez słuchaczy wykładowca finansów - prof. Victor Marek Boruń. Wśród tych programów jest m.in. kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, który do dziś z powodzeniem organizuje IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) jako organizacja powołana przez Fundację w 2006 roku do prowadzenia działalności szkoleniowej.

Pierwsza fundacja nie tylko kształciła kadry menedżerskie, ale wykazywała również wiele inicjatyw na rzecz rozwoju nowoczesnego zarządzania i budowania ładu korporacyjnego. Ta ostatnia zaowocowała w 2003 roku powstaniem Polskiego Instytutu Dyrektorów, którego Fundacja była inicjatorem i jednym ze współzałożycieli. Więcej o historii.