Polski English Russian

Działalność

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem  tworzy z jednej strony forum wymiany informacji i najlepszych praktyk, z drugiej – prowadzi badania  z szeroko rozumianego zakresu teorii i praktyki zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii organizacji. Z tego względu pracownicy Fundacji publikują zarówno w czasopismach naukowych, jak i dla szerokich kręgów odbiorców, głównie w prasie branżowej.

Prowadzone w Fundacji badania ogniskują się między innymi wokół przywództwa oraz kategorii problemowych, takich jak: efektywność, innowacyjność, jakość zarządzania czy etyka w funkcjonowaniu organizacji. Fundacja realizuje swoje projekty zarówno we współpracy z partnerami polskimi, jak i zagranicznymi (m.in. Center for Creative Leadership z USA, International Institute of Business z Ukrainy czy globalne organizacje: Noble Manhattan Coaching i International Institute of Coaching & Mentoring).

Fundacja prowadzi również działalność edukacyjną, zmierzającą do poprawy jakości zarządzania, a współfinansowaną ze środków unijnych. Placówką kształcenia ustawicznego Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem jest IBD Business School, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa (Zaświadczenie nr 12, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy).