Polski English Russian

Badania

W ramach Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem prowadzimy przede wszystkim takie badania, które nie wynikają z zapotrzebowania pojedynczych organizacji, ale pozwalają opisywać szersze zjawiska istotne dla ich funkcjonowania, przede wszystkim o charakterze biznesowym.

  • Wraz Pracownią Testów Psychologicznych prowadziliśmy badania nad praktykami w zakresie stosowania testów psychologicznych w biznesie.
  • Fundacja jest też zaangażowana w dwa projekty badawcze nad przywództwem. W jednym z nich, prowadzonym razem z International Institute of Business z Kijowa identyfikujemy modele przywództwa, do których odnoszą się menedżerowie z Ukrainy i z Polski. Ponadto, w kooperacji z Center for Creative Leadership uczestniczymy jako partner krajowy w ogólnoświatowym badaniu World Leadership Survey (WLS), które stawia sobie za cel diagnozę stylów przywództwa na świecie i ich psychologicznych i kulturowych uwarunkowań.
  • Przykładem badań, które bardziej odpowiadają na potrzeby grupy organizacji, są badania prowadzone razem z EUROREG z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Ministerstwa uczące się”. Projekt ten pozwala na diagnozę sposobów uczenia się polskich ministerstw i identyfikację obszarów wymagających poprawy. Jego wynikiem będą zarówno przeprowadzone działania rozwojowe, jak publikacje o charakterze naukowym.