Polski English Russian

O Fundacji

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem zrodziła się w odpowiedzi na nowe wyzwania, jakim muszą sprostać polskie organizacje.

Fundacja sytuuje się między światem organizacji (przede wszystkim biznesowych) i uczelnianym. Polska jest krajem, w którym te dwie rzeczywistości współdziałają w niewielkim zakresie. Z tego powodu między innymi innowacyjność polskiej gospodarki jest jedną z najniższych w Europie.

Menedżerów – czy to w ramach szkoleń, czy programów MBA – uczy się przywództwa prawie wyłącznie w odniesieniu do koncepcji wypracowanych w krajach anglosaskich. Rodzime testy psychologiczne są w bardzo niewielkim stopniu obecne w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych, gdzie dominują narzędzia zachodnie, nierzadko o wątpliwej wartości, a przez to użyteczności (powszechny jest brak stosownych polskich norm).

Fundacja jest partnerem strategicznym IBD Business School, która oferuje szkolenia i kursy biznesowe dla kadry zarządzającej, w szczególności wyższej i średniej:

Studia MBA

 • Executive MBA
 • International MBA
 • MBA

Szkolenia i kursy z następujących dziedzin:

 • strategia i zarządzanie
 • przywództwo
 • zarządzanie kapitałem ludzkim
 • marketing, sprzedaż, obsługa klineta, negocjacje
 • finanse i ład korporacyjny
 • coaching – certyfikowane programy otwarte, a także dla organizacji: executive    coaching, team coaching, sales coaching, wdrażanie kultury coachingowej kształcenie trenerów biznesu
 • gry i grywalizacja

Doradztwo i badania organizacyjne:

 • Doradztwo strategiczne
 • Doradztwo biznesowe
 • Doradztwo HR
 • Doradztwo w sprzedaży i marketingu