Polski English Russian

O Fundacji

Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem zrodziła się w odpowiedzi na nowe wyzwania, jakim muszą sprostać polskie organizacje. Fundacja sytuuje się między światem organizacji (przede wszystkim biznesowych) i uczelnianym. Polska jest krajem, w którym te dwie rzeczywistości współdziałają w niewielkim zakresie. Z tego powodu między innymi innowacyjność polskiej gospodarki jest jedną z najniższych w Europie. Menedżerów – czy to w ramach szkoleń, czy programów MBA – uczy się przywództwa prawie wyłącznie w odniesieniu do koncepcji wypracowanych w krajach anglosaskich. Rodzime testy psychologiczne są w bardzo niewielkim stopniu obecne w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych, gdzie dominują narzędzia zachodnie, nierzadko o wątpliwej wartości, a przez to użyteczności (powszechny jest brak stosownych polskich norm).

Fundacja jest partnerem strategicznym IBD